สินค้าของเราว่านขันหมากเศรษฐี

ห้องอบสมุนไพร พลังงานแสงอาทิตย์ จากธรรมชาติ     

 

 

 พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม ธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง

การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีการยอมรับใช้งาน 3 ลักษณะ คือ

1. การอบแห้งระบบ Passive
การอบแห้งระบบ Passive คือระบบที่เครื่องอบแห้งทำงานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์และกระแสลมที่พัดผ่าน

2. การอบแห้งระบบ Active
การอบแห้งระบบ Active คือระบบอบแห้งที่มีเครื่องช่วยให้อากาศไหลเวียนในทิศทางที่ต้องการ เช่น จะมีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับให้มีการไหลของอากาศผ่านระบบ พัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกให้ไหลผ่านแผงรับแสงอาทิตย์เพื่อรับความร้อนจากแผง รับแสงอาทิตย์ อากาศร้อนที่ไหลผ่านพัดลมและห้องอบแห้งจะมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่าความชื้น ของพืชผล จึงพาความชื้นจากพืชผลออกสู่ภายนอกทำให้พืชผลที่อบไว้แห้งได้

3. การอบแห้งระบบ Hybrid
การอบแห้งระบบ Hybrid คือระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ช่วยในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่สม่ำเสมอหรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้ง เร็วขึ้น เช่น ใช้ร่วมกับพลังงานเชื้อเพลิงจากชีวมวล พลังงานไฟฟ้า วัสดุอบแห้งจะได้รับความร้อนจากอากาศร้อนที่ผ่านเข้าแผงรับแสงอาทิตย์ และการหมุนเวียนของอากาศจะอาศัยพัดลมหรือเครื่องดูดอากาศช่วย

   

 

                     

    ต้นว่านขันหมากทรงพุ่ม  กระถางละ  200  บาท ,  ทรงพุ่มแบบมีผล   กระถางละ  300 บาท

                                                                     

                                          

 ต้นว่านขันหมากเศรษฐี  สายพันธุ์ลูกเล็ก   ราคากระถางละ  200  บาท

                                              

ลูกว่านขันหมากเศรษฐี   ดองน้ำผึ้ง    กระปุกดองน้ำผึ้ง  ขวดใหญ่  ราคา  800  บาท

 

                                      

 

 กระปุกดองน้ำผึ้ง  ขวดเล็ก  ราคา 400  บาท 

                                   

                                                                     

ต้นว่านขันหมาก  อบแห้ง  2ขีด/ห่อ   ราคา  200 บาท                              

                                         

ต้นว่านขันหมากดองน้ำผึ้ง    ราคา   กระปุกละ   200 บาท      

                                        

ต้นว่านขันหมากเศรษฐี   ( ต้ม  )   ราคา  มัดละ   200    บาท

                                         

แคปซูลว่านขันหมาก   110  แคปซูล   ราคา    800   บาท ,  แบบกระปุกเล็ก   55    แคปซูล   ราคา    400   บาท

           

                                        

ว่านขันหมากบดแห้งและละเอียดพร้อมบรรจุแคปซูล  กิโลกรัมละ  6,000  บาท

                            

ผลว่านสุก  สายพันธุ์ลูกใหญ่  กิโลกรัมละ    800    บาท                                                    ผลว่านสุก  สายพันธุ์ลูกเล็ก  กิโลกรัมละ    1,000    บาท   

                               

   

 

 

นางบรรจง สีคุณ (แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ทอง)
332 ม.9 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
Tel.099-0123349 ,092-5342906