กิจกรรมการออกบูธแสดงสินค้า 2563

สินค้าของเราว่านขันหมากเศรษฐี มีทั้งแบบดองน้ำผึ้ง เป็นกระปุกขนาดขวดใหญ่ และขวดเล็ก มีทั้งว่านขันหมากเศรษฐีแบบอบแห้งว่านขันหมากเศษรษฐีแบบดองน้ผึ้ง ว่านสายพันธ์ลูกใหญ่ และลูกเล็กมีจำหน่ายทั้งแบบสดและแบบแปรรูป

 

 

กิจกรรมการออกบูธแสดงสินค้า 2563

กิจกรรมออกบูธ ปี 2563 สินค้าของเราว่านขันหมากเศรษฐี มีทั้งแบบดองน้ำผึ้ง เป็นกระปุกขนาดขวดใหญ่ และขวดเล็ก มีทั้งว่านขันหมากเศรษฐีแบบอบแห้งว่านขันหมากเศษรษฐีแบบดองน้ผึ้ง ว่านสายพันธ์ลูกใหญ่ และลูกเล็กมีจำหน่ายทั้งแบบสดและแบบแปรรูป

                                                               

กิจกรรมออกบูธ ปี 2563 สินค้าของเราว่านขันหมากเศรษฐี มีทั้งแบบดองน้ำผึ้ง เป็นกระปุกขนาดขวดใหญ่ และขวดเล็ก มีทั้งว่านขันหมากเศรษฐีแบบอบแห้งว่านขันหมากเศษรษฐีแบบดองน้ผึ้ง ว่านสายพันธ์ลูกใหญ่ และลูกเล็กมีจำหน่ายทั้งแบบสดและแบบแปรรูป

                  

                

งานออกบูธ ร้านเจ้จง ประจำปี 2561

สินค้าของเราว่านขันหมากเศรษฐี มีทั้งแบบดองน้ำผึ้ง เป็นกระปุกขนาดขวดใหญ่ และขวดเล็ก มีทั้งว่านขันหมากเศรษฐีแบบอบแห้งว่านขันหมากเศษรษฐีแบบดองน้ผึ้ง ว่านสายพันธ์ลูกใหญ่ และลูกเล็กมีจำหน่ายทั้งแบบสดและแบบแปรรูป

    

     

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสมุทรไพรเชิงการค้า ( ศึกษาดูงานกลุ่มพิชสมุนไพรและตาลดพืชสมุนไพรประเทศ) งบพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2560

  

ประมวลภาพบรรยากาศในร้านเจ้จง

สินค้าของเราว่านขันหมากเศรษฐี มีทั้งแบบดองน้ำผึ้ง เป็นกระปุกขนาดขวดใหญ่ และขวดเล็ก มีทั้งว่านขันหมากเศรษฐีแบบอบแห้งว่านขันหมากเศษรษฐีแบบดองน้ผึ้ง ว่านสายพันธ์ลูกใหญ่ และลูกเล็กมีจำหน่ายทั้งแบบสดและแบบแปรรูป

  ประมวลภาพวันเปิดป้ายร้านใหม่เจ้จง

  

  

 

นางบรรจง สีคุณ (แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ทอง)
332 ม.9 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
Tel.099-0123349 ,092-5342906