วัดถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

    

วัดเขาเลื่อม

แหล่งท่องเที่ยง     อ. คลองหาด จ สระแก้ว
เมรุ ของเดิมสีเก่า ดำเนินการทาสีให้เมรุใหม่ ทั้งค่าสี ค่าแรง ฟรี

                                                                                 จัดการโดย
                                                                                 อาจารย์ เทพพิทักษ์     ฐิติโก

     

แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

           

              

วัดถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

    

งานสงกรานต์หลวงพ่อทันใจ

       

  นาย ถกล แตงอ่อน ถวายที่ดินให้ อาจารย์ เทพพิทักษ์ ฐิติโก

   

 

 

นางบรรจง สีคุณ (แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ทอง)
332 ม.9 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
Tel.099-0123349 ,092-5342906