ต้นว่านฯ ทรงพุ่ม  กระถางละ  200  บาท

ต้นว่านฯ ทรงพุ่มแบบมีผล  กระถางละ  300 บาท

ต้นว่านฯ  สายพันธุ์ลูกเล็ก   ราคากระถางละ  200  บาท

ต้นว่านฯสายพันธุ์ลูกเล็ก   ราคากระถางละ  200  บาท

ลูกว่าน ฯ ดองน้ำผึ้ง  ขวดเล็ก ราคา 400  บาท 

ลูกว่านฯ   ดองน้ำผึ้ง    ขวดใหญ่ ราคา 800  บาท

ต้นว่านฯ กดองน้ำผึ้ง     ราคา กระปุกละ   200 บาท

ต้นว่านฯ   (ใช้ ต้ม  )   ราคา  มัดละ   200   บาท

ต้นว่านฯ  อบแห้ง2ขีด/ห่อ   ราคา  200 บาท

ต้นว่านฯ  อบแห้ง2ขีด/ห่อ   ราคา  200 บาท

แคปซูลว่านขันหมาก  110  แคปซูล   ราคา    800   บาท แคปซูล กระปุกเล็ก   55    แคปซูล ราคา   400   บาท

แบบบดละเอียด กิโลกรัมละ  8,000  บาท

บรรจุแคปซูล กิโลกรัมละ  8,000  บาท

ผลว่านสุก พันธุ์ลูกเล็ก  กิโลกรัมละ   1,000  บาท

ผลว่านสุกสายพันธุ์ลูกใหญ่  กิโลกรัมละ    800    บาท

 

สรรพคุณ   ว่านขันหมากเศรษฐี

ว่านขันหมากเศรษฐี
สรรพคุณ :  ช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาการทำงานผิดปกติของระบบต่างๆ

  1. โรคเกี่ยวกับเส้น  เอ็น  มือชา  เท้าชา  ปวดตามร่างกาย  ปวดหลัง  โรคเก๊าท์  กล้ามเนื้ออักเสบ  โรคกระดุกพรุน  กระดูกอักเสบ  ไขข้ออักเสบ
  2. ระบบทางเดินอาหาร   การขับถ่าย   เช่น  กระเพาะโรคลำไส้อับเสบ  ริดสีดวงทวาร  มะเร็งกระเพาะ  เนื้องอก  เกี่ยวกับมดลูก  โรคไต  บำรุงสายตาได้ดีเยี่ยม  ป้องกันต้อกระจกหิน
  3. ระบบทางเดินหายใจ   ภูมิแพ้  หอบหืด  โรคปอด  ขจัดสารพิษ  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโลหิตจาง  แก้สรรถภาพทางเพศเสื่อม  บำรุงกำลังได้ดีเยี่ยม
  4. ระบบต่อมไร้ท่อ  โรคเบาหวาน  ต่อมไทรอยด์อับเสบ  ต่อมน้ำเหลืองอับเสบ
  5. ระบบผิวหนัง  สิว  ฝ้า  กระ  รักษาจุด ด่างดำ 

วิธีรับประทาน ครั้งละ  1  แคปซูล  ก่อนอาหารเช้า  และก่อนนอน
คำเตือน  เด็กและสตรีมีครรภ์  ไม่ควรรับประทาน

 

                                              

                                                    

                                                  

กิจกรรมการออกบูธแสดงสินค้า 2563

                                                        

กิจกรรมออกบูธ ปี 2562 สินค้าของเราว่านขันหมากเศรษฐี มีทั้งแบบดองน้ำผึ้ง เป็นกระปุกขนาดขวดใหญ่ และขวดเล็ก มีทั้งว่านขันหมากเศรษฐีแบบอบแห้งว่านขันหมากเศษรษฐีแบบดองน้ผึ้ง ว่านสายพันธ์ลูกใหญ่ และลูกเล็กมีจำหน่ายทั้งแบบสดและแบบแปรรูป

                                                       

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสุมุนไพรพื้นบ้านถ้ำเพชรโพธิ์ทองสินค้าของเราว่านขันหมากเศรษฐี มีทั้งแบบดองน้ำผึ้ง เป็นกระปุกขนาดขวดใหญ่ และขวดเล็ก มีทั้งว่านขันหมากเศรษฐีแบบอบแห้งว่านขันหมากเศษรษฐีแบบดองน้ผึ้ง ว่านสายพันธ์ลูกใหญ่ และลูกเล็กมีจำหน่ายทั้งแบบสดและแบบแปรรูป

     

หน้าร้านเจ้จง สินค้าของเราว่านขันหมากเศรษฐี มีทั้งแบบดองน้ำผึ้ง เป็นกระปุกขนาดขวดใหญ่ และขวดเล็ก มีทั้งว่านขันหมากเศรษฐีแบบอบแห้งว่านขันหมากเศษรษฐีแบบดองน้ผึ้ง ว่านสายพันธ์ลูกใหญ่ และลูกเล็กมีจำหน่ายทั้งแบบสดและแบบแปรรูป

           

ห้องอบสมุนไพร พลังงานแสงอาทิตย์ จากธรรมชาติ        

 พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม ธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง

การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีการยอมรับใช้งาน 3 ลักษณะ คือ

1. การอบแห้งระบบ Passive
การอบแห้งระบบ Passive คือระบบที่เครื่องอบแห้งทำงานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์และกระแสลมที่พัดผ่าน

2. การอบแห้งระบบ Active
การอบแห้งระบบ Active คือระบบอบแห้งที่มีเครื่องช่วยให้อากาศไหลเวียนในทิศทางที่ต้องการ เช่น จะมีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับให้มีการไหลของอากาศผ่านระบบ พัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกให้ไหลผ่านแผงรับแสงอาทิตย์เพื่อรับความร้อนจากแผง รับแสงอาทิตย์ อากาศร้อนที่ไหลผ่านพัดลมและห้องอบแห้งจะมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่าความชื้น ของพืชผล จึงพาความชื้นจากพืชผลออกสู่ภายนอกทำให้พืชผลที่อบไว้แห้งได้

3. การอบแห้งระบบ Hybrid
การอบแห้งระบบ Hybrid คือระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ช่วยในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่สม่ำเสมอหรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้ง เร็วขึ้น เช่น ใช้ร่วมกับพลังงานเชื้อเพลิงจากชีวมวล พลังงานไฟฟ้า วัสดุอบแห้งจะได้รับความร้อนจากอากาศร้อนที่ผ่านเข้าแผงรับแสงอาทิตย์ และการหมุนเวียนของอากาศจะอาศัยพัดลมหรือเครื่องดูดอากาศช่วย

                              

                              

หน้าร้านของเรา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ผ่านมาท่องเที่ยวแวะชมได้ค่ะ มีสมุนไพรคุณภาพ

หลากหลายรูปแบบพร้อมให้บริการค่ะ ส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา

                 

                 

               

กิจกรรมออกบูธ ปี 2561 สินค้าของเราว่านขันหมากเศรษฐี มีทั้งแบบดองน้ำผึ้ง เป็นกระปุกขนาดขวดใหญ่ และขวดเล็ก มีทั้งว่านขันหมากเศรษฐีแบบอบแห้งว่านขันหมากเศษรษฐีแบบดองน้ผึ้ง ว่านสายพันธ์ลูกใหญ่ และลูกเล็กมีจำหน่ายทั้งแบบสดและแบบแปรรูป

       

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสมุทรไพรเชิงการค้า ( ศึกษาดูงานกลุ่มพิชสมุนไพรและตาลดพืชสมุนไพรประเทศ) งบพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2560

                 

                   

                   

  

สรรพคุณ   ว่านขันหมากเศรษฐี

ว่านขันหมากเศรษฐี
สรรพคุณ :  ช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาการทำงานผิดปกติของระบบต่างๆ

  1. โรคเกี่ยวกับเส้น  เอ็น  มือชา  เท้าชา  ปวดตามร่างกาย  ปวดหลัง  โรคเก๊าท์  กล้ามเนื้ออักเสบ  โรคกระดุกพรุน  กระดูกอักเสบ  ไขข้ออักเสบ
  2. ระบบทางเดินอาหาร   การขับถ่าย   เช่น  กระเพาะโรคลำไส้อับเสบ  ริดสีดวงทวาร  มะเร็งกระเพาะ  เนื้องอก  เกี่ยวกับมดลูก  โรคไต  บำรุงสายตาได้ดีเยี่ยม  ป้องกันต้อกระจกหิน
  3. ระบบทางเดินหายใจ   ภูมิแพ้  หอบหืด  โรคปอด  ขจัดสารพิษ  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโลหิตจาง  แก้สรรถภาพทางเพศเสื่อม  บำรุงกำลังได้ดีเยี่ยม
  4. ระบบต่อมไร้ท่อ  โรคเบาหวาน  ต่อมไทรอยด์อับเสบ  ต่อมน้ำเหลืองอับเสบ
  5. ระบบผิวหนัง  สิว  ฝ้า  กระ  รักษาจุด ด่างดำ 

วิธีรับประทาน ครั้งละ  1  แคปซูล  ก่อนอาหารเช้า  และก่อนนอน
คำเตือน  เด็กและสตรีมีครรภ์  ไม่ควรรับประทาน

ข้อห้ามอย่างเด็ดขาด

     1.   ห้ามเด็กแรกเกิด  - 15 ปี  รับประทาน

     2.  ห้ามสตรีมีครรภ์และคนให้นมบุตรรับประทาน

วิธีทานว่านขันหมากเศรษฐี

  -   วิธีทานว่านขันหมากเศรษฐีแคปซูล

        รับประทานแคปซูล  1 เม็ดก่อนนอนและก่อนอาหารเช้า หลังจาก 1 อาทิตย์หรือ 15 วัน แล้วค่อยรับประทาน 2 เม็ด

 - วิธีทานลูกสุกว่านขันหมากเศรษฐี

     วิธีทานลูกสุกเราสามารถทานสดๆได้   รับประทานครั้งละ 2-4 ลูก    แต่เมื่อเคี้ยวไปแล้วมันจะมีอาการคันที่กระพุ้งแก้ม ประมาณ   20   นาที   เดี๋ยวก็หาย หรือไม่เราสามารถนำมาสับเป็นชิ้นให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำผึ้งกลืนลงไป ได้โดยจะไม่มีอาการคัน

-   วิธีทานลูกขันหมากเศรษฐีดองน้ำผึง

      วิธีทานลูกดอง  รับประทานครั้งละ 2-4 ลูก ก่อนนอนและ ก่อนอาหารเช้า ทานทั้งลูกว่านและ น้ำผึ้ง ตามแต่ถนัด เราสามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้เพื่อหยุดรสชาติไว้คงเดิม

วิธีต้มต้นว่านขันหมากเศรษฐี

      นำต้นและใบว่านขันหมากเศรษฐี ตัดเป็นท่อน ท่อนละ 7-9 ท่อน (กำมือต่อท่อน)ทั้งต้นและใบล้างน้ำให้สะอาด แล้วผ่ากลางหรือจะหั่นเป็นชิ้นๆ ใส่น้ำปริมาณ 2 ลิตร ต้มเคี่ยวให้เดือดนานประมาณ 20-40 นาที แล้วนำมาดื่ม จะดื่มแบบร้อนๆหรืออุ่นๆแล้วแต่ถนัดหรือเก็บไว้ในขวดน้ำพกพาไปดื่มที่ทำงานก็ได้เช่นกัน เมื่อรินกินน้ำต้มหมดแล้ว สามารถเติมน้ำได้อีก 2 รอบ ในรอบที่ 2 และ 3 ต้มเคี่ยวให้เดือดซัก  15-20   นาที พอครบ  3 น้ำ แล้วค่อยทิ้งเศษยา ใน 1 วัน ควรดื่มให้ได้มากๆแทนน้ำเปล่าได้ยิ่งดีหรือจะกินเช้า-เย็น ก็ได้

วิธีต้มว่านขันหมากเศรษฐี  (  แบบแห้ง  )

        ว่านขันหมากเศรษฐี (แบบแห้ง) ในหนึ่งห่อเราสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดย 1 ส่วน เราสามารถต้มดื่มน้ำได้จนจืด ด้วยการต้มใส่น้ำปริมาณ 2 ลิตร ต้มเคี่ยว 15-20 นาที พอจืดแล้วค่อยทิ้งเศษยา แล้วนำส่วนที่เหลือต้มดื่มต่อได้ เราสามารถเก็บไว้ในขวดน้ำพกพาไปดื่มที่ทำงานได้เช่นกัน ใน 1 วัน ควรดื่มให้ได้มากๆแทนน้ำเปล่าได้ยิ่งดี หรือกินเช้า-เย็น ก็ได้

วิธีทานต้นว่านขันหมากเศรษฐีดองน้ำผึ้ง

          รับประทานครั้งละ  1-2   ช้อนโต๊ะ  ทานทั้งเนื้อและน้ำผึ้ง  เราสามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้เพื่อหยุดรสชาติไว้คงเดิม

 

นางบรรจง สีคุณ (แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ทอง)
332 ม.9 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
Tel.099-0123349 ,092-5342906